Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Geodeta w dzisiejszych czasach musi posiadać szeroki zakres wiedzy z wielu dziedzin:

Poza zdobytą wiedzą musi posiadać duże doświadczenie aby móc ją wykorzystać, ale także szacunek i miłość do zawodu, który wykonuje aby świadczyć profesjonalnie i rzetelnie usługi swoim klientom.

Jeżeli szukacie Państwo pomocy w realizacji prac z dziedziny geodezji pod każdym jej aspektem, oraz z należytą dokładnością, to trafiliście we właściwe miejsce. 

Świadczymy usługi dla osób fizycznych, instytucji, firm projektowych, firm budowlanych, deweloperów, jednostek samorządowych.

Wykonujemy kompleksowe prace geodezyjne na etapie projektowania, wyznaczania granic, obsługi inwestycji, inwentaryzacji powykonawczej oraz wyceny nieruchomości.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie- od 2006 roku- przy pracach nad wszelakimi tematami z zakresu geodezji: od map do celów projektowych po obsługę dużych obiektów kubaturowych, od obsługi budowy dróg do obsługi budowy mostów, od pomiarów pionowości szybów windowych po pomiary suwnic, od pomiarów koryt rzecznych po inwentaryzację zieleni i wreszcie od wznowień granic po podziały.

Wykonujemy opracowania kameralne – cyfrowe we wszystkich możliwych zakresach: skanowanie, wektoryzacje map, tworzenie modeli przestrzennych terenu, obliczanie mas ziemnych, opracowania projektów oraz inne, według specyfikacji zleceniodawców.

Posiadamy wysokozaawansowane programy obliczeniowe i graficzne.

Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem geodezyjnym – tachimetrami elektronicznymi oraz urządzeniami GPS, co pozwala przyspieszyć i zautomatyzować prace terenowe przy utrzymaniu dokładności pomiarów na wysokim poziomie.

Współpracując z nami, współpracujesz z geodetą uprawnionym, który zadba o prawidłowe i profesjonalne wykonanie zlecenia i będzie nadzorował osobiście prace na każdym etapie.

Ponadto mamy nawiązaną współpracę z innymi geodetami, firmami geodezyjnymi oraz rzeczoznawcami majątkowymi dla celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.

Obszar działania firmy obejmuje województwo małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz śląskie, ale także jesteśmy otwarci na oferty z całego kraju.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanych usług geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości.