Inne prace geodezyjne

Firma Mazur Geo wykona każde zadanie z zakresu zadań standardowych opisanych powyżej, ale także chętnie podejmie się innych, nietypowych prac.

Poniżej przedstawiamy listę prac dodatkowych: