Inne prace geodezyjne

Firma Mazur Geo wykona każde zadanie z zakresu zadań standardowych opisanych powyżej, ale także chętnie podejmie się innych, nietypowych prac.

Poniżej przedstawiamy listę prac dodatkowych:

 • zaświadczenia o samodzielności lokali
 • mapy do celów prawnych
 • opracowania projektów drogowych
 • rozliczenia warstw drogowych
 • pomiary mas ziemnych
 • pomiary hałd
 • pomiary suwnic
 • inwentaryzacja linii montażowej
 • pomiary na terenach PKP- zakładanie osnów, pomiary torów
 • pomiary pionowości szybów windowych, kominów, masztów
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń
 • zakładanie, wyrównywanie osnów realizacyjnych
 • pomiary statyczne GPS
 • inwentaryzacja zieleni
 • pomiary koryt rzecznych
 • badania archiwum
 • oraz inne - wedle zlecenia
Close Menu