Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do rozpoczęcia procesu budowlanego i do uzyskania pozwolenia na budowę, a także przy uzgadnianiu projektu sieci i przyłączy w ZUD.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawa- mapa do celów projektowych jest dokumentem wykonywanym przez geodetę uprawnionego, na który projektant wkreśla projekt zagospodarowania danego obszaru (budowy domu, sieci, drogi, innych obiektów).

Mapa do celów projektowych tworzona jest w oparciu o mapę zasadniczą uzyskaną przez geodetę z Właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (najczęściej Starostwo Powiatowe).

Geodeta dokonuje aktualizacji mapy i pomiaru w obszarze objętym opracowaniem, wyjaśnia przebiegi sieci uzbrojenia terenu oraz dane ewidencyjne, umieszcza na niej treść obligatoryjną i składa do Ośrodka Dokumentacji do zatwierdzenia. Ośrodek po zatwierdzeniu dokumentu, umieszcza klauzulę „Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych”. 

Mapa do celów projektowych zachowuje swoją ważność bezterminowo, jeżeli treść jest aktualna. W przypadkach, kiedy elementy w terenie, treści ewidencyjne lub projektowe znacznie odbiegają od pokazanych na mapie, w interesie inwestora leży uaktualnienie mapy aby uniknąć problemów w dalszych etapach inwestycji.

Uwagi:

Przebieg procedury:

  1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej- Ośrodek wydaje materiały do 10 dni od złożenia zgłoszenia,
  2. Opracowanie danych, pomiar, złożenie operatu- czas realizacji w zależności od obszaru, rodzaju danych z Ośrodka, specyfiki zamierzenia projektowego,
  3. Przyjęcie operatu przez Ośrodek- około 2 tygodnie (zależy od powiatu).

Mapę do celów projektowych wykonujemy w wersjach papierowych oraz w wersjach cyfrowych CAD lub jako trójwymiarowy model terenu DTM.

Warto przeczytać artykuł „Projekt zagospodarowania terenu. Nie tylko formalność” opisujący formalności i warunki, które muszą być spełnione przy budowie domu.