Geodezyjne prace realizacyjne

Według litery prawa- inwestorzy są zobowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione (geodetów), usytuowania obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
Prace realizacyjne polegają na opracowaniu geodezyjnym projektu i wyniesieniu w teren danych projektowych z odpowiednią dokładnością.

Tyczenie punktów charakterystycznych budowli (budynku, sieci uzbrojenia) odbywa się przy użyciu profesjonalnego sprzętu geodezyjnego- tachimetr, GPS, niwelator.

Na podstawie wytyczonych punktów w terenie- budowlańcy realizują zamierzenie projektowe.

W przypadku budowy domu tyczone są punkty osiowe na ławach i reper roboczy (inne elementy według życzenia klienta).

W przypadku budowy sieci tyczymy punkty załamań, kolizje, studnie, zasuwy i inne elementy niezbędne do realizacji budowy oraz zapewniamy repery wysokościowe wzdłuż trasy sieci.

Odnośnie prac realizacyjnych obiektów kubaturowych, drogowych, mostowych, przemysłowych i inżynieryjnych informacje są zawarte w zakładce Obsługa inwestycji.

Geodeta po wykonaniu czynności wytyczenia i kontroli przekazuje zleceniodawcy szkice tyczenia potwierdzające realizację i dokonuje wpisu w dzienniku budowy.

Zakres geodezyjnych prac, realizacyjnych na budowie może być nieograniczony- wszystko zależy od życzenia zleceniodawcy i ceny.