Obsługa inwestycji

Szeroko rozumiana obsługa inwestycji to zapewnienie przez geodetę czynności realizacyjnych na budowie, umożliwiających jej prowadzenie. 

Obsługą można również nazwać budowę domu, budynków wielorodzinnych, sieci uzbrojenia terenu ale także budowę autostrad lub elektrowni.

W zależności od zapotrzebowania i specyfikacji budowy, czynności geodezyjne mogą polegać na: tyczeniu osi, fundamentów, ścian, urządzeń, wysokości, ustawianiu szalunków, warstw drogowych, badaniu pionowości, przemieszczeń itd. Zakres tych czynności jest nieograniczony.

Mamy duże doświadczenie w dziedzinie wymagających realizacji budowlanych- informacje w zakładce Doświadczenie.

Nasza firma podejmie się każdego zadania, w każdym zakresie. Jesteśmy w stanie dopasować wygodną ofertę dla zleceniodawcy biorąc pod uwagę rodzaj budowy, czas jej trwania, zapotrzebowanie na ludzi i sprzęt.

Istnieje możliwość rozliczenia miesięcznego, ryczałtowego, od wykonanego zadania, za dzień pracy zespołu lub na godziny.