Dokonania na arenie geodezyjnej

Wykonywanie prac na każdym etapie sporządzania map do celów projektowych- zarówno małych pod proste obiekty budowlane, jak i dużych pod przebudowy / budowy dróg. Przykłady:

 • ul. Mogilska w Krakowie
 • przeprawa przez Wisłę w Niepołomicach
 • mapa pod przebudowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych w Myślenicach
 • mapy pod stacje benzynowe
 • pomiary torowisk w Krakowie
 • mapy pod budowę domów itd.

wykonywanie prac i kompletowanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykonawczą budowy sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów budowlanych

wykonywanie prac realizacyjnych i obsługa geodezyjna przedsięwzięć budowlanych. Przykłady:

 • tunel w Krakowie
 • autostrada A4 na Podkarpaciu
 • monitoring osiadań w Skawinie oraz Tarnowie
 • inwentaryzacja suwnicy pod Krakowem
 • obsługa budowy szkoły podstawowej w Niepołomicach
 • obsługa budowy hali magazynowej w Niepołomicach
 • obsługa budowy stacji benzynowej w Myślenicac
 • obsługa budowy bloków mieszkalnych w Krakowie
 • inwentaryzacja linii produkcyjnej zakładu w Skawinie itd.

inne prace geodezyjne:

 • inwentaryzacja lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów podatkowych, pod najem lub pod uzyskanie zaświadczeń o samodzielności- nowo wybudowane kompleksy budynków wielorodzinnych w Krakowie oraz centra handlowe
 • pomiary koryt rzecznych w województwie małopolskim
 • inwentaryzacja zieleni
Close Menu