Dokonania na arenie geodezyjnej

Wykonywanie prac na każdym etapie sporządzania map do celów projektowych- zarówno małych pod proste obiekty budowlane, jak i dużych pod przebudowy / budowy dróg. Przykłady:

wykonywanie prac i kompletowanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykonawczą budowy sieci uzbrojenia terenu oraz obiektów budowlanych

wykonywanie prac realizacyjnych i obsługa geodezyjna przedsięwzięć budowlanych. Przykłady:

inne prace geodezyjne: