Wycena nieruchomości

Wyceny nieruchomości wykonywane są przez rzeczoznawcę majątkowego, który określa wartość rynkową lub odtworzeniową przedmiotowej nieruchomości.

Operaty szacunkowe, które są efektem prac, zawierają obliczenia, analizy i charakterystyki niezbędne dla prawidłowego przebiegu procesu wyceny. Rzeczoznawca wykonując obliczenia opiera się na wybranej przez niego metodzie i technice zawartej w przepisach prawa i standardach technicznych.

Wyceny mogą być wykonywane dla celów: