2019-2022 r. – Wielohektarowe mapy do celów projektowych pod sieci elektroenergetyczne woj. Małopolskie