2019–2023 r. – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Sołtysowska – etap 1 i 2