2021 r. – Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Saska